Promovirana nova generacija diplomanata i magistranata

Obilježavajući 22 godine rada Islamski pedagoki fakultet u Bihaću promovirao novu generaciju diplomanata i magistranata

Prigodnom svečanošću Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću je 23. decembra 2017. godine obilježio 22 godine svoga postojanja i promovirao 63 diplomanata i 3 magistranta, odsjeka Islamska vjeronauka i 16 diplomanata, odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb. Petnaesta promocija diplomanata  i treća promocija magistranata osvjedočili su opravdanost osnivanja ove visokoobrazovne ustanove i potvrdili rezultate njenog permanentnog truda i rada.

Ovom značajnom i ujedno radosnom činu za Fakultet, diplomante, magistrante i njihove roditelje prisustvovale su brojne zvanice, predstavnici vjerskog, društvenog, naučno-obrazovnog, političkog i kulturnog života Unsko-sanskog kantona.

Brojnom auditoriju su se obratili dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Fuad Sedić, rektor Univerziteta u Bihaću prof. dr. Fadil Islamović i izaslanik reisu-l-uleme u Bosni i Hercegovini mr. Dževdet Šošić.

Između ostalog su istakli da je zadaća Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, njegovih svršenika, a i studenata da kroz odgojno-obrazovni proces i uključivanje u društvene tokove zajednički pomognu društvu da bude prosperitenije, bolje, pravednije i naprednije.

Još je naglašeno da je Fakultet u protekle 22 godine, od osnivanja do danas, ostavio dubok trag u izgradnji i kreiranju naučne misli i slaganju visokoškolskog mozaika na prostoru Bosanske krajine, ali i šire. Naši nekadašnji studenti, nekadašnji i današnji profesori prenosili su i prenose baklju znanja i mudrosti ne samo u Krajini, nego širom Bosne i Hercegovine, pa i svijeta.

Dekan Fakulteta dr. Sedić je tokom programa uručio plaketu aktuelnom i ranijem rektoru Univerziteta u Bihaću dr. Islamoviću i dr. Šahinoviću, ali i predsjedniku Upravnog odbora mr. Šošiću, kao vid najvišeg priznanja, za nesebičnu podršku razvoju Fakulteta.

Diplomantima sa najboljim prosjekom ocjena ostvarenim tokom studija dodijeljene su zlatna, srebrena i bronzana plaketa: Halilbašić Nina (9,47), Alibabić  Dženita, Avdić Amina (9,28) i Brkić Nejra (9,15). Pohvale studentima sa najboljim prosjekom ocjena u protekloj akademskoj godini dodijeljene su Škiljan Melihi, Kanurić Merjem, Hušić Elmi, Zejnić Amaru i Bajrić Dženiti.

Pred kraj programa diplomanti i magistranti su položili svečanu zakletvu, nakon čega se auditoriju obratila diplomantica Amila Midžić. Poručila je „da se sa preuzetom diplomom, ali i nadom ulazi u novo životno poglavlje, koje zahtijeva ozbiljnost i u kojem će diplomanti i magistranti stečenim znanjem i stručnošću pomoći društvu koliko im mogućnosti budu dozvoljavale“.

Promocija2017_00.JPG
Promocija2017_03.JPG
Promocija2017_04.JPG

 

Video prilog sa RTVUSK: