Održan prvi seminar Unije studenata islamskih fakulteta

Seminar na temu „Strateško promišljanje i strateško planiranje“, u organizaciji Unije studenata islamskih fakulteta, održan je 24. 02. 2018. godine u Sarajevu.

Ovo je prvi seminar ovakve vrste kojeg je realizovala Unija studenata islamskih fakulteta, a koji je u potpunosti finansijski i organizacijski pomogla Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Učešće je uzelo ukupno 20 studenta, po 5 studenata sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Fakulteta za islamske studije iz Novog Pazara, Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Na početku seminara studentima su se obratili predstavnici Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH Seid Eminović i Ekrem Tucaković, a između ostalog naglasili su da je primarni cilj studenata obrazovanje i učenje, ali pored toga studenti treba da rade na projektima, radu za dobrobit studenata, međusobnom zbližavanju i povezivanju. Naglašeno je da je veoma bitna međusobna povezanost i umrežavanje studenata, što će sa stjecanjem znanja i vještina učiniti studente da budu u društvu što uspješniji i produktivniji u radu i izazovima sa kojima se danas susreće društvo. Oni su iskazali punu spremnost Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta da podrži rad studentskih udruženja i Unije studenata islamskih fakulteta i pozvali studente da kandidiraju kvalitetne projekte i ideje koji bi se mogli u narednom periodu realizirati.

Predavač na seminaru dr. Dženan Kulović prezentirao je studentima osnovne elemente strateškog promišljanja i planiranja u savremenom poslovnom i društvenom okruženju. Studenti su usvojili nova znanja i vještine i podstaknuti su da razvijaju svoje kreativne sposobnosti i jačaju potencijale u promišljanju, predviđanju i rješavanju problema

Kroz više blokova seminara učesnici su se upoznali i educirali šta je to strateško planiranje i strateško promišljanje, kreativno razmišljanje i emocionalna inteligencija, važnost vizije, misije i ciljeva. Na kraju seminara studenti su ovladali novim znanjima, vještinama te dobili jasniju i bolju sliku šta je sve potrebno kako bi se postigao cilj i kako bi bili što uspješniji i produktivniji.

Unija studenata islamskih fakuleta zahvalna je za podršku Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH i Centru za lično i profesionalno usavršavanje na dobrom gostoprimstvu.

preporod.com

seminar_unije_studenata.jpg