Psihodrama

 

U brojne aktivnosti koje su obilježile dane aktivizma protiv nasilja nad ženama na Islamskom pedagoškom fakultetu ubrajamo i psihodramsku radionicu koju je vodila mr Dijana Sulejmanović, saradnica na predmetima iz oblasti psihologije. U ovoj radionici su učestvovali studenti prve godine odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, a radionica je održana dana 7.12.2018. godine. Iako je prvobitno planirano da trajanje ove aktivnosti bude ograničeno na 45 minuta, zbog zainteresiranosti studenata je održavanje trajalo od 13:30h do 15h.

U uvodnom dijelu radionice je prikazan kratkometražni film “Bol moje tišine” autora Enesa Hotića, a u kojem se govori o vršnjačkom nasilju i posljedicama koje ono ostavlja na mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje žrtve. Nakon filma je uslijedila kratka diskusija čiji je cilj bio uporediti reakcije socijalne okoline na stradanje žrtve - kada je žrtva dijete i kada je žrtva žena.

Glavni dio radionice sastojao se od uživljavanja u ulogu žene - žrtve nasilja gdje su studenti bili u ulozi žene, supruga i njihove djece, nastojeći što bolje prikazati problem s kojim se svaka žrtva porodičnog nasilja suočava - nestabilnost ekonomskog statusa, osuđivanje od strane okoline, izostanak podrške od strane porodice, šarm počinioca nasilja i obećavanje da će se promijeniti i slično. U ulogu žene - žrtve nasilja su se uživljavali i studenti i studentice te im je objašnjen smisao psihodrame i njena efikasnost u ovakvim slučajevima.

Završni dio radionice podrazumijevao je usmenu evaluaciju od strane svih učesnika te su studenti predlagali i kako da djelujemo u svrhu širenja svijesti o teškoćama s kojima se svakodnevno suočavaju žrtve nasilja.

psihodrama_01.jpg

psihodrama_02.jpg