Rezultati - Pedagogija - februarski termin

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ ŠKOLSKE I OPĆE PEDAGOGIJE ODRŽANOG 21.02.2009.GODINE

ŠKOLSKA PEDAGOGIJA

 • 1. Hasanović Meliha
 • 2. Karaga Zuhdija
 • 3. Čelenka Fikret
 • 4. Ljubijankić Salem
 • 5. Nuhić Zinajda
 • 6. Redžić Bahrudin
 • 7. Aljić Zijada
 • 8. Efendić Hasib
 • 9. Goralija Mahir
 • 10. Kovačević Bećo

 

OPĆA PEDAGOGIJA

 • 1. Krupić Dijana
 • 2. Mujagić Jasmina
 • 3. Baltić Ibro
 • 4. Gobeljić Adnan
 • 5. Ćehić Mujo
 • 6. Šarčević Hakija

Usmeni dio ispita će se održati u petak, 27.02.2009. godine u 15,00h .