Rezultati prijemnog ispita

 

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH

UNIVERZITET U BIHAĆU

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U BIHAĆU

LISTA KANDIDATA PRIMLJENIH U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI

(rangirani po ukupnom broju ostvarenih bodova)

Odsjek: Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Redovni studenti:


1.      Hopovac Ajdina

2.      Galijašević Sara

3.      Arzić Melisa

4.      Hadžalić Lejla

5.      Fatkić Mela

6.      Šahinović Hamza

7.      Ramić Najda

8.      Dzajić Amra

9.      Husić Elma

10.  Jakupović Alma

11.  Ponjević Amra

12.  Žunić Merilda

13.  Porić Emina

14.  Eljazović Almedina

15.  Dedić Nevzeta

16.  Krupić Aida

17.  Zorić Usama

18.  Rakić Elvira

19.  Mustedanagić Azra

20.  Bešić Samir

21.  Sefić Asima

22.  Mehmedović Dzeneta

23.  Grošić Emina

24.  Žerić Aldin

25.  Aljić Vedad

26.  Demirović Almir

27.  Čoralić Zehra

28.  Jusić Ajla

29.  Mujagić Mediha

30.  Atajić Asmir


Vanredni studenti:

1.      Nejla Muhić

 

Odsjek: Islamska vjeronauka

 

Redovni studenti:


1.      Jasmina Smajlović

2.      Nizama Rekić

3.      Šerifada Šabić

4.      Husein Nadarević

5.      Jasmin Handanović

6.      Adnan Topić

7.      Meliha Škiljan

8.      Haris Nasupović

9.      Amel Miskić

10.  Rijad Dervišević

11.  Elvedin Hasanagić

12.  Tarik Adilović

13.  Mirfeta Sadiković


Vanredni studenti:

1.      Elvedin Misaljević

2.      Anes Brkić

3.      Admir Muhić

 

 

Bihać, 15.7.2016.