Rok za regulisanje statusa za sve studente

OBAVIJEST

o  regulisanju statusa studenta

Produžava se rok studentima I i II ciklusa da regulišu svoj status (upis nove ili obnova godine) do 27. oktobra 2017. godine.

Studenti I i II ciklusa koji u predviđenom roku ne regulišu upis gube status studenta Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, shodno Članu 168. Statuta Univerziteta u Bihaću i Članu 94. stav c) Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Studenti I ciklusa troškove upisa ili obnove plaćaju prema Odluci o visini troškova školarine za studente I ciklusa, koju je donio Senat UNBI, dok studenti II ciklusa pri obnovi godine uplaćuju 20 KM za upisni materijal i 20 KM za Biblioteku IPF-a.