Rokovi upisa studenata u akademsku 2023/2024. godinu

Aktivni studenti upis ili obnovu upisa za akademsku 2023/2024. godinu mogu izvršiti u periodu od 25.09. do 13.10.2023. godine.

Odobrava se upis kandidata primljenih u I godinu I ciklusa studija na I i II upisnom roku kao i kandidatima kojim je odobren upis / nastavak studija na odsjeku Islamska vjeronauka i odsjeku Socijalna pedagogija i duhovna skrb, studijski program Socijalna pedagogija, da isti mogu izvršiti u periodu od 25.09 do 27.09.2023. godine.