Saradnja sa Sociopedagoškom životnom zajednicom

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU I SARADNJI SA SOCIOPEDAGOŠKOM ŽIVOTNOM ZAJEDNICOM

U dekanatu Islamskog pedagoškog fakulteta potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Sociopedagoškom životnom zajednicom Bihać. Navedenim memorandumom utvrđeni su modaliteti i osnovni aspekti saradnje u pogledu obavljanja prakse studenata, stručnog osposobljavanja i volontiranja studenata. Direktor Amir Amidžić je istaknuo da će praksa studenata biti od iznimne koristi za obje institucije te kako studenti Socijalne pedagogije i duhovne skrbi imaju mnogo toga za ponuditi njihovim štićenicima. Studenti će kroz praktičan rad u navedenoj instituciji imati priliku da znanja i sposobnosti koje su stekli proučavanjem teorije primijene i u praksi. Memorandum je potpisan na četiri godine. Osim potpisivanja Memoranduma razgovaralo se i o pitanjima, koja se tiču obje institucije, kao i o drugim vidovima korisne saradnje u budućnosti, obostrano prihvatljive i društveno opravdane.