Sastanak sa udruženjem Srce za djecu

SASTANAK SA UDRUŽENJEM „SRCE ZA DJECU“

U prostorijama dekanata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću održan je sastanak sa članovima Udruženja „Srce za djecu“. Misija i vizija Udruženje „Srce za djecu“ implementirana je kroz 3 osnovna programska cilja:

-Djeca oboljela od raka koriste unaprijeđene medicinske usluge i standarde liječenja u BiH za vrijeme i nakon bolesti;

-Djeca oboljela od raka, izliječeni mladi i njihovi najbliži koriste napredne usluge psihosocijalne podrške, programe rehabilitacije i resocijalizacije, u toku i nakon bolesti;

-Djeca oboljela od raka, u toku i nakon bolesti, dobijaju podršku od senzibiliziranog medicinskog osoblja u zdravstvenim institucijama, dobro informisanih roditelja, ali i senzibilizirane javnosti.

U tom smsilu razgovaralo se o međusobnoj saradnji  Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću i Udruženja „Srce za djecu“  gdje su utvrđeni osnovni aspekti saradnje u narednom periodu te angažman studenata u radu sa članovima Udruženja. Nadalje Islamski pedagoški fakultet u Bihaću podržao je  projekciju filma pod nazivom „Velika bijela kuća“. Naime radi se o dokumenratnom filmu gdje članovi Udruženja  na osnovu svog sopstvenog životnog iskustva diskutuju o optimizmu, motivaciji, planovima za budućnost u ostvarenju svojih snova, sada i prije opasne bolesti koju su preživjeli.

Srce-za-djecu_01.jpg

Srce-za-djecu_02.jpg