Previous Next

Seminar: Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija

U prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću je u četvrtak, 27. maja 2021. godine upriličen seminar za nastavnike vjeronauke osnovnih i srednjih škola s područja Bihaćkog muftiluka. Tema seminara je glasila „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“, na kojem su govorili mr. Medina Mehmedović - Mulalić, dr. Nezir Halilović, dr. Ahmed Purdić i dr. Nihad Čamdžić.

"U sklopu redovnih aktivnosti koje poduzima Islamska zajednica u smislu edukacije i usavršavanja nastavnika Islamske vjeronauke, Muftijstvo bihaćko je u saradnji sa Upravom za vanjske poslove i dijasporu, Upravom za obrazovanje i nauku i Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona organiziralo ovaj seminar. Cijenimo da je ova tema potrebna našim vjeroučiteljima kako bi u kontinuitetu podsjećali svoje učenike na naše istinske vrijednosti i upozoravali na određene devijacije i na organizacije koje imaju različite motive i žele pridobiti jedan broj naše djece i naše populacije generalno." - izjavio je Mensur-ef. Ćehić, koordinator za vjeronauku pri Muftijstvu bihaćkom.

Na samom početku seminara se obratio prof. dr. Hajrudin Hodžić, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću koji je izrazio dobrodošlicu, te izrazio želju za intenzivnijom saradnjom između Fakulteta i vjeroučitelja, s obzirom da alumnisti ovog fakulteta čine veliku većinu vjeroučitelja na području ovog muftiluka.

"Tema današnjeg seminara je veoma bitna za vjeroučitelje, jer se u svom radu susreću sa različitim ideologijama kod mladih, među kojima sekte i različite ideologije nalaze plodno tlo. Održavanje ovog seminara u prostorijama Islamskog pedagoškog fakulteta je nastavak prakse educiranja vjeroučitelja sa područja našeg muftijstva i vrata ove institucije su im uvijek otvorena za bilo kakvu vrstu saradnje i podrške."

Potom se obratio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić. On je istakao svoja očekivanja od ovog seminara, te poželio dobrodošlicu predavačima, predstavnicima uprava Rijaseta IZ u BiH i zahvalio se vjeručiteljima na njihovom predanom radu i afirmaciji dobra kroz njihovo djelovanje.

"Islamska zajednica u BiH ima jasnu viziju i ulogu. Sa svim organizacijskim jedinicama ona uspijeva da bude reprezent Srednjega puta. Ona predstavlja čuvanje vjerodostojnosti islamskih normi i osiguravanje njihovog zvaničnog tumačenje i primjene u životu muslimana u društvenom ambijentu u kojem djeluje." - na kraju je zaključio muftija Kudić.

Predstavnik Pedagoškog zavoda USK-a prof. Ejub Alagić je izrazio dobrodošlicu svim predavačima i vjeroučiteljima i poželio da seminar protekne u dobroj atmosferi i da učesnici ponesu sa sobom lijepe impresije.

Seminar je bio organiziran u dvije sale, gdje su stručne radove izlagali po dva izlagača. mr. Medina Mehmedović - Mulalić je izlagala na temu: Nova religioznost: Ideologije, pokreti, sekte nasuprot tradicionalnih Vjerskih zajednica i uloga vjerskog NVO sektora u društvu.

"Od svih nas u Islamskoj zajednici ova je tema možda najvažnija za nastavnike Islamske vjeronauke, zato što sekte, novi vjerski pokreti i fenomen nove religioznosti koju danas živimo je i te kako najviše usmjeren na mlade ljude, s kojima rade naši vjeroučitelji. S obzirom da sekte i pripadnici ovih pokreta "ribare", a najčešće je njihov ulov upravo mladi ljudi. Od ključne je važnosti da vjeroučitelji znaju s kakvim pravcima i pokretima danas imamo iskustva u BiH, šta sve imamo na religijskom tržištu u našoj zemlji, te da na adekvatan način objasne mladim ljudima ove fenomene i njihovu stvarnu ulogu u našem društvu." - istakla je mr. Mehmedović - Mulalić.

Dr. Nezir Halilović je govorio na temu: "Metodika duhovnog odgoja u razvoju kultova", gdje je poseban apostrof stavio na ulogu vjeroučitelja u kreiranju zdravog i odgovornog pristupa mladih ljudi naspram određenih pravaca.

"Jedna od glavnih uloga vjeroučitelja jeste da njeguje ljudske duše. Oni su najzaslužniji da se djeca razvijaju u jednom zdravom, optimalnom i autentičnom bosanskom ambijentu. Nije rijetka pojava da roditelji često ne mogu da se izbore sa svojom djecom koja postanu dio nekih projekata, pa je s toga od ključne važnosti uloga vjeroučitelja koji imaju za obavezu da predstave one najljepše vrijednosti naše vjere i upozore na devijacije i zastranjivanja, te na radikalizaciju bilo koje vrste." - rekao je dr. Halilović.

Ideologija tekfira i nasilnog ekstremizam je prisutna na našem području. Na ovu pojavu je tokom ovog seminara kroz svoje izlaganje upozorio dr. Ahmed Purdić, koji je govorio šta sve vjeručitelji treba da poduzmu da se neutrališe ili smanji uticaj ovakvih ideologija.

"Od velike važnosti je da naši učenici u srednjim školama dobiju validnu informaciju o ovim novim ideologijama. Vjeroučiteljima smo danas predstavili uzroke koji su doveli do pojave ovakvih ideologija, a pogotovo smo se fokusirali na fenomen opravdavanja tekfira i nasilnog ekstremizma na kojeg smo upozorili, te da posebno naglasimo opasnost zloupotrebe vjere i njeno krivo tumačenje koja se dešava od strane propagatora ovih ideologija." - konstatovao je dr. Purdić.

Novi religijski pokreti koriste različite metode i načine djelovanja, te često unose razdor među ljude, te svojim djelovanje dovode do rastakanja porodice i zajednice. O šitskom djelovanju u BiH govorio je dr. Nihad Čamdžić

"S obzirom da su savremeni komunikacijski kanali dostupni svima danas u svijetu i smatramo da je preventivno djelovanje vrlo važno u suzbijanju ideologija koji mogu napraviti razdor i rastočiti naše društveno i vjersko tkivo. Jedna od ideologija koje su prisutne u posljednjih nekoliko desetljeća je svakako i šiizima. Šitski misionari djeluju na području naše zemlje, među njima ima onih koji se posebno ne ističu, ali ima i onih koji su ekstremni. Njihovo djelovanje svakako može dodatno usložniti našu situaciju, pa je neophodno upozoriti na djelovanje tih grupa i zamoliti ih da nam ne otežavaju i dodatno usložnjavaju našu zbilju u BiH." - poručio je dr. Čamdžić.

Prof. Senaid Haskić, profesor Islamske vjeronauke u Medicinskoj školi u Bihaću ističe kako su ovi seminari od velike važnosti za vjeroučitelje koji se na dnevnoj bazi suočavaju sa primjerima radikalizma kod učenika i djelovanja raznih sekti, pokreta i organizacija koje imaju za cilj da mlade ljude usmjere ka onome što je njihov interes.

"Posebno mi je drago da je naša Islamska zajednice prepoznala opasnost pojave različitih ideologija. Posebno mi je drago što to Islamska zajednica radi na ovakav način potpune tolerancije, razumijevanja, naučnog pristupa i utemeljenih stavova. Ni u koga se ne upire prst kako bi se emilinisao ili isključio, već se ukazuje na probleme koji proističu kao rezultat djelovanja nekih novih ideologija i pravaca. Ovaj način prezentacije može biti fantastična platforma u kojem smjeru ovu priču razvijati i na koji način je prezentirati u ovom akademskom prostoru. I ovakve edukacije ne samo da su potrebne vjeroučiteljima, već su one nužne za sve one koji se bave obrazovanjem i edukacijom." - zaključio je prof. Haskić.

www.muftijstvobihacko.ba