Studenti i uposlenici učestvovali u radu međunarodne konferencije

Studenti i uposlenici Islamskog pedagoškog fakulteta Dr. sc. Nedim Čirić i Mr. sc. Anita Ramulić Mujkić u saradnji sa Voditeljicom odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi Mr. sc. Smailom Balić Rahmanović, 29.06.2021. godine su uzeli aktivno učešće sa svojim izlaganjima na IX. međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Izazovi i problemi savremenog društva“. Cilj međunarodne nučne konferencije bio je predstavljanje naučnih, istraživačkih i profesionalnih dostignuća i primjera dobre prakse kroz interdisciplinarne pristupe u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, policije, pravosuđa, nevladinih organizacija i sl. Konferencija je posebno značajna jer su na istoj pored akademskog osoblja fakulteta, prvi puta učešće uzeli i studenti odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, sa svojim samostalnim izlaganjima i radovima. S obzirom na trenutnu situaciju s koronavirusom u Sloveniji, u RIS-u Dvorec Rakičan je na osnovu odluke Vlade Republike Slovenije, učešće učesnika izvan Slovenije omogućeno putem Zoom platforme. Samostalna izlaganja na znanstvenoj konferenciji ispred Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću imali su
• Dr. sc. Nedim Ćirić; rad pod naslovom „Sredstva ovisnosti i organizacija slobodnog vremena kod adolescenata“
• Mr. sc. Anita Ramulić Mujkić rad pod naslovom „Pravni aspekti i izazovi porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“
• Amela Nadarević, studentica četvrte godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa temom pod naslovom „Obitelj u funkciji zaštitnog faktora u poremećaju ponašanja“
• Anela Šušnjar, studentica četvrte godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa temom pod naslovom „Suvremeni izazovi autoritarnog roditeljstva“
• Mirsada Mahmutović; studentica prve godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa temom pod naslovom „Obiteljske okolnosti i devijantno ponašanje mladih“
• Armin Sejfović; student prve godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa temom pod naslovom „Ovisnost mladih o društvenim mrežama“
• Emina Hamulić; studentica prve godine Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću, sa temom pod naslovom „Predrasude o licima treće životne dobi“
Više informacija o konferenciji dostupno je na linku https://www.ris-dr.si/

Zahvaljujemo se uposlenicima i studentima Islamskog pedagoškog fakulteta na izuzetno kvalitetnom međunarodnom predstavljanju naučno – istraživalkog rada fakulteta, što svakako doprinosi podizanju standarda kvalitete studiranja i visokog obrazovanja u cjelini.