Studenti na praksi u Doboj Istoku

STUDENTI NA PRAKSI U DOBOJ ISTOKU

Sociopedagoška praksa apsolvenata Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, odsjeka Socijalne pedagogije i duhovne skrbi realizovana je u Centru „Duje“ (Doboj Istok) u periodu od 22.4. do 26.4.2019. godine u okviru predmeta Tretman djece i mladih s poremećajem u ponašanju.

Studenti su dali sve od sebe kako bi uspjeh praktične nastave bio što bolji, bili su pažljivi, željni znanja, spremni za rad, tačni, uredni i savjesni.

Sociopedagoška praksa je ojačala postojeće kompetencije budućih socijalnih pedagoga, ali i pomogla u razvijanju novih.

Praksa je uz adekvatnu pomoć i podršku uposlenika Centra uvjerila studente u ispravnost odabira njihovog zanimanja te im dala šansu da teoriju koju su savladali na predavanjima provedu u praksu i steknu neophodno iskustvo u radu sa različitim kategorijama društva.

Duje-2019.jpg