Studenti socijalne pedagogije i duhovne skrbi obavili stručnu praksu

Stručna praksa je samostalan oblik rada studenata, pomoću kojeg studenti u praktičnom radu primjenjuju znanja, vještine i umijeća stečena tokom studiranja. Tako su studenti Socijalne pedagogije i duhovne skrbi ove sedmice boravili u različitim institucijama na praksi, a u okviru sljedećih kolegija: Socijalna pedagogija, Predškolska pedagogija, Porodična pedagogija i Andragogija. Studenti prve godine praktičnu nastavu su obavljali u Centru za socijalni rad Bihać, studenti druge godine su upriličili stručne posjete predškolskim ustanovama grada Bihaća, studenti treće godine su boravili u Socijalnopedagoškoj životnoj zajednici u Bihaću te studenti četvrte godine u Centru za edukaciju i istraživanje Nahla Bihać. Cilj stručne prakse je pripremiti i osposobiti studente za situacije praktičnog djelovanja. Kao Fakultet, iznimno smo ponosni što stručna praksa zna da preraste u  sezonski posao  ili trajno zaposlenje te u životopisu naših studenata predstavlja prvu pravu i kvalitetnu referencu.