Studijsko putovanje u Španiju

 

STUDIJSKO PUTOVANJE U ŠPANIJU

U organizaciji Muftiluka bihaćkog i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, za uposlenike i prijatelje Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upriličeno je studijsko putovanje u Španiju od 23. februara do 04. marta 2017. godine. Ono je prvenstveno imalo za cilj da doprinese novim spoznajama i saznanjima o islamu i muslimanima u Španiji (Endelusu), neizbrisivim tragovima njihovog prisustva u razdoblju od 711. kada je Tarik b. Zijad osvojio Španiju pa do 1492. godine u kojoj je čuvena Granada, posljednji muslimanski grad u Endelusu, pala u ruke kršćana.

Kako bi putovanje s kvalifikacijom studijskog bilo kvalitetnije, korisnije i upečatljivije brinuli su bihaćki muftija Hasan ef. Makić i dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Fuad Sedić, dok su stručno vodstvo tokom putovanja činili vrsni poznavaoci prilika u nekadašnjem Endelusu, prof. dr. Ismet Bušatlić sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i prof. dr. Nusret Isanović sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici.

Na putu prema Španiji, drugog dana je  u Rimu obavljena džuma namaz u jednoj od najvećih džamija u Evropi. Predah i klanjanje džume iskorišteno je i za upoznavanje sa historijatom islama i muslimana u Italiji, ali i za kraći obilazak drevnog grada Rima.

U večernjim satima, putovanje za Španiju, tačnije Barcelonu, nastavljeno je brodom i trajalo je do večernjih sati narednog dana. Iz Barcelone se dalje  nastavilo autobusom prema jugu Španije, gdje su posjećeni gradovi sa najznamenitijim spomenicima islamske kulture: Sevilja, Granada i Kordoba, koja je između ostalog u doba muslimanske vladavine sa oko milion stanovnika bila intelektualno središte sa naučnim institutima, brojnim bibliotekama, univerzitetima, hamamima, džamijama, palačama. Bilo je uočljivo i u isto vrijeme poučno, bez obzira na protok vjekova, da Andaluzija i danas svojom arhitekturom, kulturnom ostavštinom, podsjeća na višestoljetno prisustvo islama i muslimana. Ta svjedočanstva su vidljiva u Granadi, gdje se nalazi Alhambra, dragulj islamske arhitekture iz vremena kada su muslimani Endelusa u svim segmentima bili dominantni, Kordoba sa Madinat al Zahra i Velikom džamijom, ostaci minareta i džamija u Sevilji i dr. Danas su to turističke atrakcije za čije posjećivanje se kupuju nimalo jeftine ulaznice. Pred kraj boravka u Španiji upriličena je i posjeta  Baceloni te čuvenoj Bazilici Sagrada Familia.

Tokom povratka i proputovanja kroz Francusku i Italiju, domaćin musafirima iz Bihaća bio je jedan Bošnjak iz Jajca, koji je iskazao nivo gostoprimstva, da ga Allah nagradi. Zadnja destinacija na povratku bila je posjeta Rijeci i Islamskom kulturnom centru, gdje se klanjalo i pogledala prezentacija o džematu, ali i večeralo  zahvaljujući ićramluku domaćina.

Ukratko, studijsko putovanje u Španiju proteklo je u najboljem redu i opuštenoj atmosferi. Obilovalo je brojnim zanimljivostima, informacijama, susretima, novim saznanjima i upoznavanjima. Na prošlosti Endelusa i njegovoj propasti, koja se desila u vrijeme totalne civilizacijske dekadence, učilo se za sadašnjost i budućnost, s nadom da će odisati tolerancijom, slobodom i jednakošću za svakoga.

Islamski centar u Rimu

Islamski centar u Rimu

Sevilja

Džamija u Granadi

Džamija u Granadi

Alhambra

Alhambra

Alhambra

Medinat Al-Zahra

Velika džamija u Kordobi

Velika džamija u Kordobi

Džamija u Perpignanu - Francuska