Svečana promocija diplomanata

 

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje

SVEČANU PROMOCIJU DIPLOMANATA

koja će se održati dana 23.12.2013. godine (ponedjeljak) u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću sa početkom u 12,30 sati.

 

PROGRAM:

12,30

-Učenje Kur'ana

-Izlazak predstavnika osnivača, rektora, prorektora, dekana, prodekana na svečanu binu

-Obraćanje dekana

-Obraćanje Rektora Univerziteta

-Obraćanje Šefa vjerskoprosvjetne službe IZ BiH

-Obraćanje Reisu-l-uleme

-Dodjela priznanja najuspješnijim diplomantima fakulteta, uposlenim i drugim pojedincima i organizacijama zaslužnim za razvoj fakulteta (priznanja, knjige i novčani pokloni)

-Dodjela nagrada najzaslužnijim studentima Islamskog pedagoškog fakulteta

-Obraćanje najuspješnijeg diplomanta

-Promocija diplomanata - podjela diploma

-Završna riječ organizatora

-Dova

14,00

-Klanjanje ikindije namaza

-Poslije namaza u foajeu IPF-a planirana je svečana zakuska i druženje diplomanata s njihovim roditeljima, rodbinom, prijateljima i članovima akademske zajednice grada Bihaća kao i drugim uvaženim ličnostima znanstveno-naučnog, kulturnog i političkog života

14,30

Konferencija za štampu

 

 

SPISAK DIPLOMANATA:

1.  Sofić (Alije) Ahmed

2.  Pehlić (Hamida) Emina

3.  Šahinović (Rasima) Senada

4.  Mahmutagić (Esada) Zinaid

5.  Alispahić (Kasima) Džafer

6.  Balčinović (Hazima) Jasmina

7.  Sedić (Fuada) Jusuf

8.  Batrlja (Ibrahima) Fatima

9.  Vojić (Fehima) Fahrudin

10. Mehić (Hasana) Esmin

11. Gračić (Munira) Belma

12. Erdić (Edhema) Jasmina

13. Ičić (Hase) Asmir

14. Baltić (Avdije) Huse

15. Ćehić (Rame) Mirzet

16. Toromanović (Ismeta) Hifzija

17. Draganović (Ibrahima) Edin

18. Hajrić (Rasima) Sabina

19. Zahirović (Salema) Haris

20. Ahmetašević (Muhameda) Asima

21. Pašić (Mehmedalije) Abid

22. Skalić (Murata) Adis

23. Omerbašić (Hidajeta) Emina

24. Hasanbegović (Remze) Almir

25. Bedaković (Besima) Amar

26. Ahmetović (Aziza) Nermina

27. Duranović (Džemala) Ermina

28. Dedić (Huseina) Zehira

29. Samardžić (Mehe) Merisa

30. Mulalić (Edhama) Edina

31. Mustedanagić (Muhameda) Alma

32. Kadušić (Hašima) Bahrija

33. Pehlić (Mehmeda) Halida

34. Šeperović (Agana) Muharem

35. Čavčić (Nusreta) Šefik

36. Eminović (Ćamila) Ibro

37. Šabić (Zahida) Almir

38. Šahinović (Muharema) Izet

39. Topoljak (Sulejmana) Rukajja

40. Velić (Safeta) Selma

41. Spahić (Hasana) Mirsad

42. Kozić (Alije) Omer

43. Pehlić (Ibre) Husein

44. Osmanagić (Mirsada) Suad

45. Vuković (Rame) Almira

46. Džiho (Zuke) Almira

47. Dogan (Mehe) Četiba

48. Krhan (Mustafe) Sejo