Termini ispita

 

NOVEMBARSKI  ISPITNI  ROK

(za studente koji su se prijavili za polaganje ispita)

 

1.

Prof. dr. Sulejman Topoljak

 

Savremena fikhska pitanja

Ponedjeljak: 02.12. od 12.30

2.

Prof. dr. Mejra Softić

 

Arapski jezik II

Arapski jezik kroz praksu

Četvrtak: 05.12. od 9 sati.

3.

Prof. dr. Fuad Sedić

 

Sira

Hadiske teme

Utorak: 03.12. od 10 sati.

4.

Prof. dr. Nevzet Veladžić

 

Sociologija

Tehnika pisanja naučnog rada

Petak: 06.12. od 11,30.

5.

Mr. Senad Saračević

 

Demokracija i ljudska prava

Ponedjeljak: 09.12. od 10 sati

6.

Prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić

 

Bosanski jezik II

Retorika

Petak: 06.12. od 12,30.

7.

Prof. dr. Izet Terzić

 

Da'va II

Savremene ideologije

Srijeda: 04.12. od 10 sati.

8.

Prof. dr. Osman Ramić

 

Edukacijska psihologija

Četvrtak: 05.12. od 09,30.

9.

Prof. dr. Nusret Isanović

 

Uvod u islamsku filozofiju

Utorak: 03.12. od 11,30.

10.

Prof. dr. Muharem Štulanović

 

Fikh II

Četvrtak: 05.12. od 11.

11.

Prof. dr. Mirsad Veladžić

 

Humana ekologija

Četvrtak, 05.12. od 11 sati, Biotehnički fakultet.

12.

Prof. dr. Dževad Zečić

 

Osnovi informatike

Utorak: 03.12. od 14. sati.