Termini ispita za decembar

 

DECEMBARSKI  ISPITNI  ROK

(za studente koji su se prijavili za polaganje ispita)

1.

Doc. dr. Nusreta Kepeš

Dokimologija

Religijska pedagogija

Srijeda, 25.12. od 10 sati

2.

Prof. dr. Nevzet Veladžić

Sociologija

Tehnika pisanja naučnog rada

Petak, 27.12. od 9 sati

Demokracija i ljudska prava

Ponedjeljak, 23.12. od 10 sati

3.

Prof. dr. Mejra Softić

Arapski jezik II

Arapski jezik kroz praksu

Četvrtak, 26.12. od 8,30 sati

4.

Prof. dr. Izet Terzić

Da'va II

Savremene ideologije

Srijeda, 25.12. od 10 sati

5.

Prof. dr. Refik Ćatić

Školska pedagogija

Metodika isl. vjeronauke II

Petak, 10.01.2014. od 13 sati

6.

Prof. dr. Sulejman Topoljak

Savremena fikhska pitanja

Ponedjeljak 23.12. od 1,30 sati.

7.

Prof. dr. Osman Ramić

Edukacijska psihologija

Četvrtak, 26.12. od 9,30 sati

8.

Prof. dr. Nusret Isanović

Uvod u islamsku filozofiju

Utorak, 31.12. 0d 11,30

9.

Prof. dr. Dževad Zečić

Informatika

Osnovi informatike

Utorak,24.12. od 14 sati

10.

Prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić

Bosanski jezik II

Petak, 20.12.od 14 sati

11.

Prof. dr. Mirsad Veladžić

Humana ekologija

Četvrtak, 26.12. od 10 sati Biotehnički fakultet

12.

Prof. dr. Fuad Sedić

Hadiske teme

Utorak, 24.12. od 10 sati

13.

Prof. dr. Muharem Štulanović

Fikh II

Četvrtak, 26.12. od 11 sati.

14.

Doc. dr. Vildana Dubravac

Engleski jezik II

Ponedjeljak, 23.12. od 9,30.

15.

 

Njemački jezik II

Po dogovoru sa profesorom.