Termini ispita za oktobar

 

OKTOBARSKI ISPITNI ROK

(za studente koji su se prijavili za polaganje ispita)

1.

Prof. dr. Sulejman Topoljak

Uvod u nauku akaida

Ljudska prava i slobode u islamu

Savremena fikhska pitanja

11.10.

Od 9  sati

2.

Prof. dr. Remzija Hadžiefendić-Parić

Bosanski jezik I

Bosanski jezik II

Retorika

10.10.

Od 17 sati

3.

Prof. dr. Mejra Softić

Osnove morfosintakse arapskog jezika

Uvod u sintaksu arapskog jezika

Arapski jezik II

Arapski jezik kroz praksu

24.10. od

15 sati

4.

Prof. dr. Muharem Štulanović

Uvod u učenje Kur'ana

Učenje Kur'ana

Kiraet II

Ibadat

Fikh I

10.10.

Od 12 sati

5.

Prof. dr. Nusreta Kepeš

Školska pedagogija

Metodika islamske vjeronauke I

07.10.

Od 12 sati

6.

Prof. dr. Fuad Sedić

Hadis II

Hadiski tekstovi

Hadiske teme

10.10.

Od 15 sati

7.

Prof. dr. Izet Terzić

Učenje judaizma i kršćanstva

Da'vetske metode

Savremene ideologije

08.10.

Od 9 sati

8.

Prof. dr. Refik Ćatić

Porodična pedagogija

11.10. od 14 sati

9.

Prof. dr. Enisa Kadunić

Engleski jezik I

07.10. od 9,30 sati

10.

Prof. dr. Mirsad Veladžić

Humana ekologija

09.10. od 10 sati

11.

Doc. dr. Aladin Husić

Islamska kultura i civilizacija na Balkanu

08.10. od 9 sati

12.

Prof. dr. Osman Ramić

Razvojna psihologija

O7.10. od 11 sati

13.

Prof. dr. Nevzet Veladžić

Sociologija

11.10. od 9,30 sati

14.

Prof. dr. Nusret Isanović

Uvod u islamsku filozofiju

08.10. od 12 sati