Previous Next

UNAPRJEĐUJEMO KOMUNIKACIJU, UČIMO ZNAKOVNI JEZIK

Znakovni jezici su jezici koji koriste vizualno-ručni modalitet za prenošenje značenja. Iako postoje sličnosti među znakovnim jezicima, svaka država ima specifičan znakovni jezik karakterističan za to područje. Pri međunarodnim susretima osoba koje imaju poteškoće sa sluhom koristi se gestuno, internacionalni znakovni jezik (nešto poput esperanta).

U akademskoj 2021/2022. godini, u okviru vannastavnih aktivnosti, realizirana je osnovna obuka znakovnog jezika. Potrebu za učenjem znakovnog jezika izrazili su studenti odsjeka Socijalna pedagogija i duhovna skrb, a u učenje su se rado uključili i studenti Odsjeka islamske vjeronauke.

Za njih desetak, obuku je vodila studentica II godine Odsjeka socijalna pedagogija i duhovna skrb, Ajla Balić, koja je prošla sva 4 stepena certificirane obuke učenja znakovnog jezika. Pored ostalih studenata, obuku su pratile Kadifa Dedić i Dželila Salkić (korisnica studentskog doma IPF-a), studentice koje su u isto vrijeme pohađale obuku u okviru redovnih aktivnosti Udruženja gluhih i nagluhih osoba u Bihaću.

Ova obuka samo je uvod u aktivnosti koje su planirane od naredne akademske godine. Naime, u saradnji sa Udruženjem gluhih i nagluhih osoba iz Bihaća, planirana je nova obuka, za studente, ali i uposlenike Islamskog pedagoškog fakulteta, kako bi se doprinijelo glavnom cilju Udruženja, a to je da u svakoj javnoj instituciji ima bar jedan uposlenik koji je osposobljen za komunikaciju sa osobama sa djelimičnim ili potpunim oštećenjem sluha, kako bi se moglo udovoljiti njihovim zahtjevima i pružiti adekvatna pomoć, a samim tim njihov položaj u društvu podići na viši nivo.