UPIS PRIMLJENIH STUDENATA

Upis studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija Odsjeka socijalne pedagogije i duhovne skrbi i Islamska vjeronauka može se obaviti od 26.09.2022. do 29.09.2022. godine, radnim danom od 11 do 14 sati u Sekretarijatu Fakulteta.

Studenti koji su primljeni u prvi semestar trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom (ukoliko su dostavljene kopije, obavezno dostaviti originale dokumenata), potrebno sljedeće:

- Dvije iste lične fotografije (4x5cm)

- Uvjerenje o državljanstvu

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

- index 25 KM
- upisni materijal 20 KM
- biblioteka 20 KM
- upisnina za redovan studij (200 KM) ili prva rata upisnine za redovan-samofinansirajući ili vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate).

 

BROJEVI RAČUNA:

-Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007

-Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001, poziv na broj: 1111500000

-Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca:1346641006856398

Upisni materijal se preuzima u Sekretarijatu Fakulteta.

Dobro nam došli!