Upis primljenih studenata u prvu godinu studija

Upis studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija (I i II upisni rok) na odsjecima za Islamsku vjeronauku i Socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb može se obaviti od 08.10.2021. do 15.10.2021. godine, radnim danom od 11 do 13 sati.

Studenti koji su primljeni u prvi semestar trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom (ukoliko su dostavljene kopije, obavezno dostaviti originale dokumenata), potrebno sljedeće:

- Dvije iste lične fotografije (4x5cm)
- Uvjerenje o državljanstvu
- Ljekarsko uvjerenje
- Kopija CIPS prijave
- Uplate:
-index 25 KM
-upisni materijal 20 KM
-biblioteka 20 KM
-upisnina za redovan studij (200 KM) ili prva rata upisnine za redovan-samofinansirajući ili vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate)

BROJEVI RAČUNA:
-Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007
-Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001, poziv na broj: 1111500000
-Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca: 1605600056155956

Upisni materijal se preuzima u studentskoj službi.

Dobro nam došli!