Upis studenata i početak predavanja

Broj: 01-429-251-178/09

Datum: 30.06.2009.

 

Upis studenata i početak predavanja za akademsku 2009/2010. godinu

 

                Na osnovu Člana 50. Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću upis primljenih studenata u prvi semestar, odnosno upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2009/2010. godinu obaviće se od 28. septembra do 05. oktobra 2009. godine.

 

                Predavanja za redovne studente počinju 06. oktobra (utorak) 2009. godine u 10,00 sati.

 

Studentska služba IPF-a