Upis studenata u akademsku 2014/2015. godinu

 

Upis studenata u akademsku 2014/2015. godinu

 

Upis primljenih studenata u prvi semestar obaviće se od 01. do 10. septembra 2014. godine.

Upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2014/2015. godinu, kao i upis apsolventskog staža, obaviće se od 22. do 30. septembra 2014. godine.

Svi studenti se obavezuju da u navedenim terminima izvrše upis, kako bi ostvarili ili zadržali status redovnog, odnosno vanrednog studija.

Za upis u prvi semestar pored dokumenata traženih konkursom potrebno je:

-          INDEX - upisnica (u stud. službi)

-          Upisni materijal (u stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

-          Ugovor o studiranju (u stud. službi)

-          Tri fotografije (4x5cm)

-          Ljekarsko uvjerenje

-          Kopija lične karte

-          Uplate:

  • upisnina za redovan studij (200 KM)
  • upisnina za prvi semestar redovnog-samofinansirajućeg ili vanrednog studija (moguće je plaćati u dvije iste rate - druga rata se uplaćuje prilikom upisa drugog semestra)
  • index 25 KM
  • upisni materijal 20 KM
  • biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IPF-a)

 

Za upis u treći i peti semestar ili obnovu godine potrebno je:

-          Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

-          INDEX

-          Uplata upisnine (redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a redovni-samofinansirajući i vanredni mogu platiti u dvije iste rate, druga rata se plaća prilikom upisa ljetnog semestra)

-          biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IFP-a)

 

Cjenovnik školarine i ostalih usluga možete pogledati ovdje, a brojeve računa za uplate ovdje.

Upis se može obaviti u navedenim rokovima, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

 

Studentska služba IPF-a