Upis studenata u akademsku 2016/2017. godinu

Upis studenata u akademsku 2016/2017. godinu

 

Upis primljenih studenata u prvi semestar obaviće se od 05. do 9. septembra 2016. godine.

Upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2016/2017. godinu, kao i upis apsolventskog staža, može se obaviti do 30. septembra 2016. godine.

Svi studenti se obavezuju da u navedenim terminima izvrše upis, kako bi ostvarili ili zadržali status redovnog, odnosno vanrednog studija.

 

Studenti koji su primljeni u prvi semestar trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom, potrebno sljedeće:

- INDEX - upisnica (u stud. službi)

- Upisni materijal (u stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

- Ugovor o studiranju (u stud. službi, 4 primjerka)

- Dvije iste fotografije (4x6cm)

- Ljekarsko uvjerenje

- Lična karta i kopija lične karte

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

  • upisnina za redovan studij (200 KM)

  • prva rata upisnine za redovan-samofinansirajući ili vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste rate)

  • index 25 KM

  • upisni materijal 20 KM

  • biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IPF-a)

Za upis u treći, peti ili sedmi semestar ili obnovu godine potrebno je:

- Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

- INDEX

- Uplata upisnine (redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a redovni-samofinansirajući i vanredni mogu platiti u četiri iste rate)

- biblioteka 20 KM (na račun Asocijacije studenata IPF-a)

 

Cjenovnik školarine i ostalih usluga možete pogledati ovdje, a brojeve računa za uplate ovdje.

Upis se može obaviti u navedenim rokovima, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

Studentska služba IPF-a