Upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu

Upis studenata u akademsku 2019/2020. godinu

Upis studenata u prvu godinu I ciklusa primljenih u prvom roku (juli) obaviće se od 03. do 13. septembra 2019. godine (radnim danom od 11,00 do 13,00 sati).

 

Upis studenata u ostale semestre ili obnova upisa za akademsku 2019/2020. godinu, kao i upis apsolventskog staža, može se obaviti do 27. septembra 2019. godine.

 

Svi studenti se obavezuju da u navedenim terminima izvrše upis, kako bi ostvarili ili zadržali status redovnog, odnosno vanrednog studija.

 

Studenti koji su primljeni u prvi semestar trebaju lično doći da se upišu, a za upis je, pored dokumenata traženih konkursom, potrebno sljedeće:

- INDEX - upisnica (u stud. službi)

- Upisni materijal (u stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

- Ugovor o studiranju (u stud. službi, 3 primjerka)

- Dvije iste fotografije (4x5cm)

- Uvjerenje o državljanstvu

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

  • upisnina za redovan studij (200 KM)
  • prva rata upisnine za redovan-samofinansirajući ili vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate)
  • index 25 KM
  • upisni materijal 20 KM
  • biblioteka 20 KM

 

Studenti svršenici trogodišnjeg studija koji su primljeni na 4. godinu studija trebaju lično doći da se upišu, a za upis je potrebno pripremiti sljedeće:

- Diplomu srednje škole

- Diplomu završenog trogodišnjeg studija

- Odluku o upisu u 4. godinu

- Rješenje o priznavanju položenih ispita i određivanju razlike predmeta

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu

- INDEX - upisnica (u stud. službi)

- Upisni materijal (u stud. službi): matični list, upisni list, semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

- Ugovor o studiranju (u stud. službi, 3 primjerka)

- Dvije iste fotografije (4x5cm)

- Ljekarsko uvjerenje

- Kopija CIPS prijave

- Uplate:

  • prva rata upisnine za vanredni studij (moguće je plaćati u četiri iste mjesečne rate, tj. po 300 KM)
  • index 25 KM
  • upisni materijal 20 KM
  • biblioteka 20 KM

 

Za upis aktivnih studenata u treći, peti ili sedmi semestar; obnovu godine ili apsolventski staž potrebno je:

- Upisni materijal: semestralni list i obrazac šv-20 (x2)

- INDEX

- Uplata upisnine (redovni studenti plaćaju cjelokupni iznos upisnine, a redovni-samofinansirajući i vanredni mogu platiti u četiri iste mjesečne rate)

- biblioteka 20 KM

 

BROJEVI RAČUNA:

Upisnina i upisni materijal: Primalac: Budžet USK – IPF Bihać, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, općina: 003, budžetska organizacija: 1805007

Uplata za indeks: Primalac: Univerzitet u Bihaću, račun primaoca: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722613, općina: 003, budžetska organizacija: 1805001

Uplata za biblioteku: Primalac: IPF Bihać, račun primaoca: 1605600056155956

 

Upis se može obaviti u navedenim rokovima, svakim radnim danom od 11,00 do 13,00 sati.

Sav upisni materijal je potrebno ispravno, čitko i u potpunosti popuniti.

 

Studentska služba IPF-a