Previous Next

USPJEŠNO ODBRANJEN MAGISTARSKI RAD KANDIDATA AMIRA ĐULIĆA

Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću dana 29.04.2022. godine uspješno je odbranjen magistarski rad kandidata Amira Đulića na temu: "Cjeloživotno učenje u kontekstu održivog razvoja“ pred komisijom u sastavu:

1)         Dr.sc. Muharem Štulanović, redovni profesor, predsjednik

2)         Dr.sc. Fatima Muhamedagić, mentor i član

3)         Dr.sc. Izet Pehlić, redovni profesor, komentor i član

4)         Dr.sc. Sulejman Topoljak, redovni profesor, član.

Članovi Komisije su konstatirali da je tema rada aktuelna i ima značajan naučni i empirijski doprinos. U radu je kvalitetno postavljen metodološki okvir što dodatno obogaćuje rad.

Kolegi  Đuliću ispred kolektiva Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću želimo sve najbolje u daljnjem napredovanju i karijeri.