VI promocija diplomanata IPF-a

Islamski pedagoški fakultet u Bihaću organizuje VI promociju profesora i nastavnika islamske vjeronauke koja će se održati 4. aprila 2009. godine ili 09.04.1430. h. godine (subota) u 10,00 sati u velikoj sali Fakulteta.

Program svečanosti:

 • Otvaranje svečanosti (ašere)
 • Dobrodošlica i uvodna riječ dekana IPF-a
 • Obraćanje Reisu-l-uleme i drugih zvanica
 • Svečana dodjela zahvalnica
 • Svečana zakletva i dodjela diploma
 • Završna riječ i dova
 • Ručak za zvanice (restoran Fakulteta)

 

Spisak diplomiranih studenata za promociju:

Profesori islamske vjeronauke: 

 1. Hašić (Mustafa) Sulejman
 2. Kazaferović (Ibrahim) Nurija
 3. Mustedanagić (Bajro) Ismet
 4. Sedić (Jusuf) Mirsad
 5. Avdagić (Hamza) Hadisa
 6. Harčević (Edham) Mehmed
 7. Kovačević (Hasib) Nisfet
 8. Jašarević (Husein) Dževad
 9. Zulić (Asim) Dževdeta
 10. Delić (Tahir) Ševal
 11. Spahić (Hamza) Hazim
 12. Halilović (Ragib) Ramo
 13. Balić (Fadil) Mustafa
 14. Djedović (Omer) Suljo
 15. Klanco (Alija) Mustafa
 16. Makić (Nesib) Rijad
 17. Muzaferović (Dževad) Hazim
 18. Kovačević (Mahmut) Husein
 19. Baltić (Hašim) Remzija
 20. Baltić (Hašim) Fuad
 21. Sarkić (Mehmed) Husnija
 22. Sedić (Jusuf) Ishak
 23. Grošić (Ahmet) Emin
 24. Sarajlić (Sakib) Omer
 25. Pehlić (Hamid) Ehlimana
 26. Veladžić (Zuhdija) Dževad
 27. Hodžić (Arif) Selmir
 28. Majetić (Muhamed) Senad
 29. Dervišević (Huse) Dursum
 30. Topuz (Osman) Nazif
 31. Velić (Idriz) Amir
 32. Abazović (Asim) Alma
 33. Remić (Adem) Nedžad
 34. Jukan (Nazif) Sadžida
 35. Mujičić (Šaban) Behija
 36. Kovačević (Suljo) Emira
 37. Nahić (Salih) Senad
 38. Nahić (Esad) Edina
 39. Makić (Muhamed) Adil
 40. Hasić (Muharem) Ibrahim
 41. Mujnović (Mirsad) Eldina
 42. Efendić (Šaćir) Šahin
 43. Pintol (Zejnil) Hamid
 44. Grošić (Sulejman) Emsud
 45. Sedić (Salih) Zumreta
 46. Nadarević (Džemal) Osman
 47. Ičanović (Ibrahim) Amela
 48. Veladžić (Sulejman) Merima
 49. Šabanović (Ibro) Sulejman
 50. Atanović (Hasan) Hasudin
 51. Kestić (Ibrahim) Senada
 52. Memić (Adil) Esad
 53. Dedić (Šaćir) Alem

 

Nastavnici islamske vjeronauke: 

 1. Aldžić (Hasib) Senada
 2. Arnaut (Šećo) Šuhreta
 3. Karaga (Fuad) Amila
 4. Kasapović (Džemal) Dženana
 5. Salkić (Safet) Izeta
 6. Novkinić (Hasan) Emir
 7. Haralčić (Mehmed) Merisa
 8. Smajlović (Mehmed) Mediha
 9. Midžan (Nurija) Nusmira
 10. Kauković (Rasim) Senada
 11. Borić (Hamid) Emina
 12. Skalić (Murat) Adis
 13. Ćatić (Šefik) Mirza
 14. Pehlić (Mehmed) Halida
 15. Hasanović (Adem) Meliha
 16. Veladžić (Rasim) Eniz
 17. Begić (Ahmet) Meliha
 18. Čajlaković (Ibrahim) Zekerijah
 19. Smajlović (Mehmed) Mersiha
 20. Hadžijahić (Džemal) Hidajeta
 21. Haralčić (Omer) Safija
 22. Mujčinović (Alaga) Jasmina
 23. Beganović (Zuhdija) Zehrudin
 24. Kadirić (Šefik) Nijaz

 

 

Napomena: svi diplomanti dužni su da se jave na broj 037/220-162 (sekretar IPF-a) i da potvrde svoje prisustvo ili odsustvo sa svečanosti.

 

Studentska služba IPF-a