Previous Next

Zadnji dan prakse u Vita Nostri

Studenti prve godine Socijalne pedagogije i duhovne skrbi iz okvira predmeta Socijalni rad sa starijim osobama obavljali su praksu u domu za osobe treće životne dobi Vita Nostra u periodu od 1.4. do 31.5. Praksa je bila organizovana na principu rada sa pojedincem, dakle svaki student je bio zadužen za jednog korisnika. Studenti su imali deset susreta (sedmično jednom) sa svojim korisnikom/klijentom. Studenti su se kroz praksu praktično upoznali sa teorijskim dijelom kojeg su uporedo na predavanjima obrađivali. Imali su priliku da se upoznaju sa socijalnim aspektima starenja, socijalnom gerontologijom, aktivnim i uspješnim starenjem, demencijom. Kroz ovih deset susreta studenti su se ipak emocionalno vezali za svoje 'klijente' i iz tih razloga u dogovoru sa uposlenicom Vita Nostre, socijalnim pedagogom i duhovnim skrbnikom Almedinom Silić i mentorom studentske prakse, asistenticom Smailom Balić odlučili su obilježiti praksu velikim zajedničkim druženjem sa korisnicima. Studenti su pripremili poklone za svoje 'klijente', družili se, pjevali i odlučili da će se potruditi da budu oni koji će u društvu razbijati stereotipe o starenju. Iako je zvanična praksa završena studenti će ipak i dalje posjećivati starije osobe s kojima su se upoznale i zbližile.