Zbornik uređuju

Alija Avdukić (Škotska), Aziz Hasanović (Hrvatska), Fuad Sedić (BiH), Hajrudin Hodžić (BiH), Hakija Kanurić (BiH), Hariz Šarić (BiH), Hasan Džilo (Sjeverna Makedonija), Muhamed Ali Šejh (Saudijska Arabija), Muharem Štulanović (BiH), Nedim Čirić (BiH), Nusreta Kepeš (BiH), Sulejman Topoljak (BiH)