ŠERIJATSKI ASPEKTI UPOTREBE ALKOHOLA U PROIZVODNJI LIJEKOVA, HRANE I KOZMETIČKIH PREPARATA

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2016.8.117-141

Ključne riječi:

Alkohol, etanol, alkoholno piće, proizvodnja, lijekovi, farmacija, hrana

Sažetak

Savremena proizvodnja stremi ostvarenju što većeg profita i maksimalnoj eksploataciji sirovina. Pri tome se nerijetko u prehrambene artikle i lijekove unose vjerom zabranjene materije. Musliman je dužan paziti na granice koje je Svevišnji Allah postavio i u svoj organizam unositi samo lijepo, čisto i halal. Alkohol je jedna od tih zabranjenih stvari, međutim zabrana se ne odnosi na sve što se naziva tim imenom. Isto tako, stanje nužde i potrebe razlikuje se od uobičajenog stanja. Ovaj rad ima za cilj rasvijetliti značenje alkohola na koji se odnosi zabrana, ukazati na razlike između opojnog pića i etilnog alkohola, pojasniti propis liječenja haramom, te propis upotrebe alkoholnih pića i etanola u proizvodnji hrane, lijekova i drugog.

Downloads

Objavljeno

21.12.2016

Način citiranja

Kanurić, H. (2016) “ŠERIJATSKI ASPEKTI UPOTREBE ALKOHOLA U PROIZVODNJI LIJEKOVA, HRANE I KOZMETIČKIH PREPARATA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 8(8), pp. 117–141. doi: 10.52535/27441695.2016.8.117-141.

Broj časopisa

Rubrika

Articles