NEKI ASPEKTI ISLAMSKOG POLITIČKOG SISTEMA U VIZIJI SAVREMENE DEMOKRATSKE MISLI

Autor(i)

  • Sulejman Topoljak Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2017.9.55-97

Ključne riječi:

islam, islamski politički sistem, vladar, halifa, prisega, vlast, suverenitet, narod…

Sažetak

Tradicionalno-pravni tekstovi islama su nagovijestili da će od islama prvo nestati (islamske) vlasti tj. političkog sistema, a zadnja stvar koju će muslimani zanemariti će biti namaz. Upravo su savremeni muslimani doživjeli taj nagovještaj, jer evo već žive bez svog vrhovnog svjetovno - vjerskog autoriteta skoro jedno cijelo stoljeće. Historija jasno potvrđuje da su taj nagovještaj nemuslimani shvatili i povjerovali u njega više od samih muslimana, jer su se svim svojim potencijalima i snagama dali da ga realizuju, pa su i uspjeli u tome, a u isto vrijeme uvjerenje muslimana u njega nije bilo na nivou njihova uvjerenja, pa su im dopustili da ostvare svoj najveći historijski podvig i san koji im je omogućio sve ovo danas što imaju i rade. Mi duboko vjerujemo da je nestanak islamske vlasti i neprimjena islamskog političkog sistema glavni uzrok svih nedaća današnjih muslimana i dok se on ne ukloni, muslimani se ne mogu nadati ničemu pozitivnom, a niti svjetlijoj budućnosti. Nakon nestanka hilafeta bilo je iskrenih i stvarnih pokušaja da se ono ponovo uspostavi i reaktivira, ali nažalost oni nisu dali željene rezultate. Nakon toga je ta želja i nastojanje kod muslimana polahko iščezavala i na kraju su nemuslimani putem svojih satelita koje su instalirali na najeminentnijim islamskim sveučilištima uspjela da većinu muslimana i njihovih kvaziučenjaka uvjeri da u islamu nema političkog sistema, a niti politike, te da vjernik može biti samo apolitičan, a nikako političan. To uvjerenje je nažalost i kod nas na Balkanu preneseno što potvrđuje činjenica da ni na jedinom fakultetu nemamo nijednog predmeta koji direktno ili indirektno ima veze s islamskim političkim sistemom ili islamskom politikom. Zbog tako ignorantskog odnosa ovdje kod nas prema ovako važnoj temi odlučio sam se da napišem ovu studiju čiji je cilj da ukratko i sa suvremenim jezikom istraži najvažniji element islamskog političkog sistema – instituciju vladara u islamu, kako bi makar malo doprinio njenoj aktualizaciji, a možda potakao i podstakao nekoga da počne ozbiljno o njoj razmišljati i istraživati je, te da podsjetim sve one koji su zaboravili ili možda ne znaju da je islam cjelokupni sistem života koji involvira i principe i norme i islamskog političkog sistema, a ne samo da je religija kao i ostale poznate savremene religiji kako to mnogi naši savremeni sekularisti misle i koji savjetuju svojim studentima na islamskim fakultetima kod nas da izučavaju temelje sekularizma a ne islamskog političkog sistema.
Načelno se može konstatirati da islamski politički sistem počiva na tri elementa: instituciji vladara, instituciji šure i instituciji pokoravanja vladara i islamskog ummeta šerijatu – islamskom ustavu i zakonu. Vrijeme, prostor i sam oblik studije nam ne dozvoljava da se osvrnemo i na ostala dva elementa islamskog političkog sistema.

Downloads

Objavljeno

22.12.2017

Način citiranja

Topoljak, S. (2017) “NEKI ASPEKTI ISLAMSKOG POLITIČKOG SISTEMA U VIZIJI SAVREMENE DEMOKRATSKE MISLI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 9(9), pp. 55–97. doi: 10.52535/27441695.2017.9.55-97.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora

1 2 > >>