ODNOS VERBALNE, NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE U RADNOJ SREDINI

Autor(i)

  • Hatidže Burnić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću
  • Anita Mujkić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2017.9.259-275

Ključne riječi:

Komunikacija, neverbalna, verbalna, paraverbalna komunikacija, paralingvistička sredstva

Sažetak

U radu će se prikazati osnovne osobine verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije. Nakon prikaza navedenih elemenata sa posebnim aspektom na paralingvistička sredstava, slijedi opis verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije i njihov odnos u kontekstu radne atmosfere, te važnost adekvatnog korištenja navedenih elemenata u komunikacijskom procesu.

Downloads

Objavljeno

22.12.2017

Način citiranja

Burnić, H. and Mujkić, A. (2017) “ODNOS VERBALNE, NEVERBALNE I PARAVERBALNE KOMUNIKACIJE U RADNOJ SREDINI ”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 9(9), pp. 259–275. doi: 10.52535/27441695.2017.9.259-275.

Broj časopisa

Rubrika

Articles