ADITIVI I EMULGATORI U HRANI I PIĆU

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.65-79

Ključne riječi:

Islam, hrana, piće, aditivi, emulgatori, halal, haram.

Sažetak

Hrana i piće ne samo da utječu na tjelesno zdravlje čovjeka nego utječu i na njegovo duhovno stanje, moral i ponašanje. Postoje opća pravila koja reguliraju pitanja harama i halala u ishrani, a poznavanje istih pomaže nam da razlučimo dozvoljeno od zabranjenog. U procesu proizvodnje hrani se pridodaju raznorazni dodaci s ciljem postizanja boljeg ukusa, mirisa, ljepšeg izgleda, duže trajnosti i sličnih traženih svojstava. Neki od tih dodataka su životinjskog porijekla i često se dobivaju iz dijelova životinja čije meso je zabranjeno ili životinja koje nisu propisno zaklane. Kada se nečiste i zabranjene tvari hemijskom obradom transformiraju u drugu, potpuno različitu materiju, da li ta novonastala materija zadržava propis osnove iz koje je potekla ili se pretvorbom u drugu materiju taj propis mijenja? Isto tako, kada se nečista materija u maloj i neznatnoj mjeri pomiješa sa čistom materijom, da li će ta čista materija postati zabranjena ili ne? Islamski pravnici o ovim pitanjima imaju različite stavove, a upravo na tim pitanjima gradi se propis aditiva i emulgatora dobivenih iz zabranjenih sirovina.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Kanurić, H. (2018) “ADITIVI I EMULGATORI U HRANI I PIĆU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 65–79. doi: 10.52535/27441695.2018.10.65-79.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora