VRIJEME FITNE I POJAVA MEVDU' PREDAJA

Autor(i)

  • Esmir M. Halilović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.81-92

Ključne riječi:

hadis, sunnet, bid'at, mevdu', fitna

Sažetak

U ovom radu se tretira fenomen pojavljivanja mevdu' predaja. Izmišljanje predaja i pripisivanje istih Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je ogroman problem koji je zadesio muslimane relativno rano u historiji islamske civilizacije a čije posljedice se osjećaju i danas. Radom se pojašnjava vrijeme nastanka ovakvih predaja, odgovor hadiskih učenjaka u vidu temeljitog provjeravanja seneda, formiranja prvih hadiskih disciplina i sl. Također se navode stavovi meritornih učenjaka iz oblasti Terminologije hadisa u pogledu citiranja ovakvih predaja, njihovoj upotrebi, načinima otkrivanja apokrifnih predaja i sl. Govori se i o pobudama osoba koje su potvarale predaje a koje se i danas mogu naći zastupljene u javnom diskursu tumačenja islama na lokalnom ili globalnom nivou.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

M. Halilović, E. (2018) “VRIJEME FITNE I POJAVA MEVDU’ PREDAJA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 81–92. doi: 10.52535/27441695.2018.10.81-92.

Broj časopisa

Rubrika

Articles