ZNAČAJ KUR’ANA U ISLAMSKOJ TEOLOGIJI

Autor(i)

  • ¸Mudžahid Štulanović Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.93-121

Ključne riječi:

Teologija, islamska teologija, i'lmul-kelam, Kelam, akida, mesailul-i'tikadijje, islamska tradicija, tradicionalni izvori islama.

Sažetak

Iz jezičkih značenja i historijske upotrebe termina teologija proizilazi da taj izraz označava teorijski sistematizirano učenje i promišljanje o Bogu i njegovom odnosu prema svijetu. Termin i pojam islamska teologija sporan je u tradicionalnom islamskom miljeu iz razloga što u tradicionalnim islamskim naukama jednostavno nije postojao ovakav vid teološkog umovanja kao što je postojao kod kršćana. Funkciju teologije zauzimao je KELAM, koji se razvio, između ostalog, i pod uticajem grčke filozofije. Tako je Kelam, po nekim islamskim i stranim učenjacima, ekvivalent onome što se kod kršćana i drugih smatralo teologijom pa se s pravom u, nekom smislu, može kazati kako je Kelam islamska teologija.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Štulanović, ¸Mudžahid (2018) “ZNAČAJ KUR’ANA U ISLAMSKOJ TEOLOGIJI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 93–121. doi: 10.52535/27441695.2018.10.93-121.

Broj časopisa

Rubrika

Articles