PRIMJENA KBT i EMDR U TRETMANU PANIČNOG POREMEĆAJA: PRIKAZ SLUČAJA

Autor(i)

  • Vildana Aziraj - Smajić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.145-161

Ključne riječi:

trauma, panični poremećaj, EMDR, KBT

Sažetak

Uvod: U prikazu slučaja opisana je primjena tehnika kognitivno-bihevioralne terapije (KBT) i terapije desensitizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju (EMDR, eng. Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR), u tretmanu paničnog poremećaja sa agorafobijom.
Cilj: Ovim prikazom se nastoji prezentirati specifična priroda tretmana paničnog poremećaja koji je imao za cilj povećanje funkcionalnosti klijenta na poslovnom, porodičnom i općenito socijalnom planu.
Prikaz slučaja: Klijent dolazi na tretman u dobi od 26 godina. Ima završenu srednju školu, zaposlen je, oženjen i živi sa suprugom. Dijagnosticiran mu je panični poremećaj sa agorafobijom radi čega je na bolovanju. Usljed straha od ponovljanja paničnih napada izbjegava izlaske van porodičnog doma i bez sigurnosnih osoba što je značajno narušilo kvalitet njegovog funkcioniranja u svakodnevnom životu. Tretman se sastojao od nekoliko dijelova. Prvi se odnosio na psihološku podršku i psihoedukaciju o tretmanu i prirodi paničnog poremećaja. Drugi je uključivao tehnike kognitivno - bihevioralne terapije kao što su kognitivna restrukturacija, identifikacija kognitivnih distorzija, identifikacija, evaluacija i modifikacija negativnih automatskih misli, tehnike abdominalnog disanja, vizualizacije, relaksacije, a nakon određivanja hijerarhije situacija koje izazivaju strah kod klijenta provedeno je izlaganje panici imaginacijom te uvježbavanje izlaganja panici u realitetu. Međutim, u toku tretmana se javljaju smetnje koje ukazuju na prisustvo neprorađene traume kao okidača za razvoj simptomatike paničnog poremećaja. U cilju kognitivnog i emocionalnog prorađivanja ove traume, u trećem dijelu tretmana primijenjena je EMDR terapija. S obzirom da EMDR pristup omogućava aktivaciju adaptivnih neurofizioloških mehanizama koji obezbjeđuju funkcionalniju obradu informacija preko procesa rekonsolidacije memorije vezane za stresogena iskustva (disfunkcionalno pohranjena memorija), u tretmanu se osim reduciranja anksioznosti i simptomatskog poboljšanja opravdano očekivalo postizanje značajnih uvida te izmjene uvjerenja i ponašanja vezanih za proživljenu traumu.
Zaključak: Nakon tretmana kod klijenta je došlo do značajnog poboljšanja funkcioniranja kako na kognitivnom, tako na emocionalnom i socijalnom planu. Na temelju aktualnog prikaza slučaja zaključuje se da je kombinacija KBT i EMDR efikasna terapija izbora u tretiranju paničnog poremećaja koji je trigeriran proživljenim traumatskim iskustvom.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Aziraj - Smajić, V. (2018) “PRIMJENA KBT i EMDR U TRETMANU PANIČNOG POREMEĆAJA: PRIKAZ SLUČAJA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 145–161. doi: 10.52535/27441695.2018.10.145-161.

Broj časopisa

Rubrika

Articles