UTJECAJ KUR'ANA NA POEZIJU RANOISLAMSKOG PERIODA NA PRIMJERU POEZIJE ḤASSĀNA IBN ṮĀBITA

Autor(i)

  • Semir Rebronja Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.221-234

Ključne riječi:

Ḥassān ibn Ṯābit, Kur'an, ranoislamska poezija, stil, iqtibās

Sažetak

Niti jedno djelo u ljudskoj historiji nije ostavilo dubljeg traga, niti je jedan događaj tako snažno utjecao na promjenu toka historije kao što je slučaj s početkom objave Kur'ana. Pored toga što je paganske, prijeislamske Arape iz takvog jednog duhovnog stanja preveo u stanje čistog monoteizma, što, skoro, da nije zabilježeno, Kur'an je izvršio i snažan utjecaj na kulturu i društvo na Arabijskom poluotoku. Svojim idejama čistog monoteizma, moralističkim shvatanjima i idejom islamskog bratstva, Kur'an je uspio promijeniti matricu na kojoj je dotadašnji arapski čovjek funkcionisao. Analizom poezije ranoislamskih pjesnika uopće, a Ḥassāna ibn Ṯābita posebno, zapaža se taj novi pristup, gdje pjesnik ne brani više svoje pleme, kao što je bio slučaj u prijeislamskom periodu, već ta poezija ističe jedan novi rivalitet iskazan na relaciji muslimani-pagani. Dok je drevni pjesnik često branio sebe ili svoje pleme protiv rivala, ili protiv rivalskih plemena, novi polaritet koji je otkriven u Ḥassānovoj poeziji je onaj između vjernika i njihovih neprijatelja.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Rebronja, S. (2018) “UTJECAJ KUR’ANA NA POEZIJU RANOISLAMSKOG PERIODA NA PRIMJERU POEZIJE ḤASSĀNA IBN ṮĀBITA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 221–234. doi: 10.52535/27441695.2018.10.221-234.

Broj časopisa

Rubrika

Articles