KOMPARACIJA MODELA I KLASIFIKACIJA LEKSIČKOG POSUĐIVANJA SA FOKUSOM NA TRANSMORFEMIZACIJU GERMANIZAMA

Autor(i)

  • Hatidže Burnić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.249-268

Ključne riječi:

germanizmi, metodologija rada, leksičko posuđivanje, transmorfemizacija

Sažetak

Unatoč mnoštvu radova posvećenih leksičkim posuđenicama, klasifikacija leksičkih posuđenica, kao ni terminologija koja se na njih odnosi u literaturi je dosta neujednačena. To proizlazi iz različitih kriterija prema kojima se klasifikacija vrši, kao što su strategija posuđivanja, rezultat posuđivanja, stepen integracije, područje upotrebe, učestalost i slično. U ovom radu će se komparirati neke metodologija i klasifikacije, a zatim ponuditi inovativni koncept metodologije i klasifikacije koju smatramo prihvatljivom za istraživanje posuđene leksike iz njemačkog jezika i njihove adaptacije u bosanski jezik.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Burnić, H. (2018) “KOMPARACIJA MODELA I KLASIFIKACIJA LEKSIČKOG POSUĐIVANJA SA FOKUSOM NA TRANSMORFEMIZACIJU GERMANIZAMA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 249–268. doi: 10.52535/27441695.2018.10.249-268.

Broj časopisa

Rubrika

Articles