SOCIJALNO-MEDICINSKI ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA PRIMARNOG GLAUKOMA U OČUVANJU VIDA I PREVENCIJI NASTANKA SLJEPOĆE KAO TRAJNE KOMPLIKACIJE

Autor(i)

  • Enver Budimlić i suradnici Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2018.10.271-299

Ključne riječi:

glaukom, rana dijagnostika, prevencija, liječenje.

Sažetak

Za život i rad čovjeka vid ima ogromnu važnost pa i invalidnost organa vida zauzima posebno mjesto. Prema tome prevenciji i ranom otkrivanju smetnji vida koje predstavljaju moguće uzročnike slabovidnosti treba posvetiti posebnu pažnju. Poslije prava na život, slijedi pravo čovjeka da gleda i vidi svijet oko sebe. Vid čovjeku služi ne samo kao čulo, nego i kao mogućnost komunikacije sa vanjskim svijetom. Glaukom je oboljenje oka kod kojeg dolazi do oštećenja optičkog živca i može, ukoliko se ne liječi razultirati potpunim gubitkom vida. U oftalmologiji i pored suvremene medikamentozne i hirurške terapije, zauzima visoko mjesto kao uzrok slabovidnosti i sljepila.  Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO) glaukom se nalazi na drugom mjestu uzroka sljepoće širom svijeta i predstavlja ozbiljan problem iz razloga što su oštećenja vida ireverzibilna.

Downloads

Objavljeno

24.12.2018

Način citiranja

Budimlić i suradnici, E. (2018) “SOCIJALNO-MEDICINSKI ZNAČAJ RANOG OTKRIVANJA PRIMARNOG GLAUKOMA U OČUVANJU VIDA I PREVENCIJI NASTANKA SLJEPOĆE KAO TRAJNE KOMPLIKACIJE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 10(10), pp. 271–299. doi: 10.52535/27441695.2018.10.271-299.

Broj časopisa

Rubrika

Articles