HALAL MESO I SAVREMENI NAČIN KLANJA ŽIVOTINJA

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2019.11.91-112

Ključne riječi:

islam, hrana, meso, životinje, klaonice, halal, haram.

Sažetak

Meso nekih životinja apsolutno je zabranjeno konzumirati dok je meso drugih dozvoljeno uz određene uvjete. Životinje koje žive isključivo u vodi dozvoljene su i bez posebnog klanja, za razliku od kopnenih životinja čije meso će biti dozvoljeno samo ako se na poseban način zakolju. Pritom je nužno da se ispune određeni uvjeti vezani za samu životinju, osobu koja kolje, način na koji to radi i pribor koji koristi. Ovaj rad bavi se analizom tih uvjeta, uz osvrt na načine ubijanja životinja u savremenim klaonicama. Komparacijom četiri poznata mezheba ekspliciraju se stavovi učenjaka o vrstama životinja čije meso je zabranjeno konzumirati. Pri tome se ukazuje na pitanja u kojima su učenjaci zauzeli jedinstven stav i pitanja u kojima su se razišli, kao i argumente na koje se pozivaju i koje mišljenje se preferira.

Downloads

Objavljeno

25.12.2019

Način citiranja

Kanurić, H. (2019) “HALAL MESO I SAVREMENI NAČIN KLANJA ŽIVOTINJA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 11(11), pp. 91–112. doi: 10.52535/27441695.2019.11.91-112.

Broj časopisa

Rubrika

Articles