PRIMARNA I SEKUNDARNA MORFOLOŠKA ADAPTACIJA GLAGOLSKIH GERMANIZAMA U BOSANSKOM JEZIKU

Autor(i)

  • Hatidže Burnić Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2019.11.207-220

Ključne riječi:

posuđenice, germanizmi, morfološka adaptacija glagola.

Sažetak

Pored velikog broja orijentalnih, latinskih, grčkih i drugih stranih riječi i izraza, značajno mjesto u bosanskom jeziku zauzimaju posuđenice iz njemačkog jezika. One se u lingvističkoj literaturi nazivaju „germanizmi“.  U ovom radu germanizmi se posmatraju sa stajališta interferencije. Riječ koja se posuđuje postaje model koji u jeziku primatelja dobiva svoju repliku. Replika se mora prilagoditi jezičkom sistemu u koji ulazi. Ona se prilagođava na različitim jezičkim razinama.  Polazeći od prethodno navedene konstatacije, glavni cilj ovog rada je prikazati prilagođavanje glagolskih germanizama na morfološkoj razini kako u primarnoj tako i u sekundarnoj fazi.

Downloads

Objavljeno

25.12.2019

Način citiranja

Burnić, H. (2019) “PRIMARNA I SEKUNDARNA MORFOLOŠKA ADAPTACIJA GLAGOLSKIH GERMANIZAMA U BOSANSKOM JEZIKU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 11(11), pp. 207–220. doi: 10.52535/27441695.2019.11.207-220.

Broj časopisa

Rubrika

Articles