MREŽNI MARKETING S ASPEKTA ISLAMSKOG PRAVA

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.65-81

Ključne riječi:

mrežni marketing, MLM (multi-level marketing), model poslovanja, distribucija i prodaja robe, finansijska piramida, islamsko pravo

Sažetak

Ovaj rad ima za cilj predstaviti mrežni marketing kao model poslovanja, distribucije i prodaje robe, ukazati na njegove pozitivnosti i negativnosti, praktična iskustva i zakonske regulative nekih zemalja spram ovog poslovnog modela, te elaborirati mišljenja savremenih islamskih pravnika o mrežnom marketingu i na koncu eksplicirati njegov šerijatsko-pravni status te objasniti da li je kompatibilan islamskim normama poslovanja ili ne.
Prilikom proučavanja i analiziranja mrežnog marketinga korištena je metoda teorijske analize, deskriptivno-analitička i komparativna metoda.
Rezultat studije pokazuje da je mrežni marketing u svojoj uobičajenoj formi, pri kojoj se članstvo uvjetuje novčanom uplatom ili kupovinom proizvoda, zabranjen. Da bi mrežni marketing s aspekta islamskog prava bio prihvatljiv, neophodno je da prodaja tim putem zadovoljava opće uvjete kupoprodaje u islamskom pravu, da proizvod koji se tim putem prodaje vrijedi cijene koja se za njega plaća, da se kroz marketing proizvoda ne služi obmanom i da se ne uzima profit od članova iz nižih nivoa kojima se ne čini nikakva usluga.

Downloads

Objavljeno

28.12.2020

Način citiranja

Kanurić, H. (2020) “MREŽNI MARKETING S ASPEKTA ISLAMSKOG PRAVA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 12(12), pp. 65–81. doi: 10.52535/27441695.2020.12.65-81.

Broj časopisa

Rubrika

Articles