YAḤYĀ B. ZIYĀD AL-FARRĀ’ – KUFANSKI GRAMATIČAR I KOMENTATOR QUR’ĀNA

Autor(i)

  • Hajrudin Hodžić Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.291-311

Ključne riječi:

Yaḥyā b. Ziyād al-Farrā’, arapski jezik, Maʻānī al-Qur’ān, Kufa, Kufanska škola, tradicionalisti i racionalisti

Sažetak

Yaḥyā b. Ziyād al-Farrā’ je živio krajem VIII i početkom IX stoljeća. Iako nije bio arapskog porijekla, Al-Farrā' je bio jedan od najvećih autoriteta arapskog jezika i jedan od utemeljitelja Kufanske gramatičke škole.
Iza sebe je ostavio značajna djela koja su trasirala put narednim generacijama lingvista, a najznačajnija, koja su ga proslavila i sačuvala spomen na njega, jesu djela Maʻānī al-Qur’ān i Al-Ḥudūd.
Specifične okolnosti i ideološka trvenja između tradicionalista i racionalista u periodu u kojem je živio ostavila su utjecaj na njega i njegove stavove u pogledu tumačenja nekih kur'anskih pitanja.

Downloads

Objavljeno

28.12.2020

Način citiranja

Hodžić, H. (2020) “YAḤYĀ B. ZIYĀD AL-FARRĀ’ – KUFANSKI GRAMATIČAR I KOMENTATOR QUR’ĀNA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 12(12), pp. 291–311. doi: 10.52535/27441695.2020.12.291-311.

Broj časopisa

Rubrika

Articles

Najčitaniji radovi istog (istih) autora