ANALIZA ULOGE ČOVJEKA U OKOLIŠU I GLOBALNIH EKOLOŠKIH PROBLEMA DANAŠNJICE S KRATKIM OSVRTOM NA ISLAM

Autor(i)

  • Fatima Muhamedagić Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet
  • Mirsad Veladžić Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2020.12.371-385

Ključne riječi:

ekologija, ekološki faktori, čovjek, globalni ekološki problemi

Sažetak

Čovjek u ekologiji kao multidisciplinarnoj naučnoj oblasti, jedan je od ključnih ekoloških faktora okoliša. Gledano historijski on u svojoj egzistenciji neprestano mjenja i utiče na prirodni okoliš i prilagođava ga svojim potrebama. Naime, sagledavajući općenito, svjedoci smo da je današnje stanje na Zemlji sa stanovišta uticaja čovjeka i ekologije uveliko narušeno. Također, svjedoci smo mnogostrukih izmjena i posljedica narušavanja prirodnog okoliša koje se pojavljuju u kontekstu globalnih ekoloških problema ili čak i ekoloških kriza
Neki od većih ekoloških problema s kojima se susreće današnji čovjek su: klimatske promjene, pojava „efekat staklenika“, oštećenje ozonovog omotača i pojava tzv. ozonskih „rupa“, onečišćenje medija okoliša kao što su tlo voda i zrak, smanjivanje biodiverziteta, otpad, nekontrolisana eksploatacija prirodnih resursa, radioaktivnost, širenje pustinja i drugo.
Globalni ekološki problemi, odnosno njihov nastanak povezuje se s nastankom neracionalnog odnosa i stvaranja rascjepa između samog čovjeka i prirode. Pored pomenutog njihov nastanak se također povezuje i s posljedicom djelovanja različitih izvora zagađenja u okolišu.
Upravo zbog svega pomenutog u radu se analizira i obrađuju uloga čovjeka kao ekološkog faktora i neki od navedenih globalnih ekoloških problema današnjice uzimajući u obzir kratki islamski aspekt.

Downloads

Objavljeno

28.12.2020

Način citiranja

Muhamedagić, F. and Veladžić, M. (2020) “ANALIZA ULOGE ČOVJEKA U OKOLIŠU I GLOBALNIH EKOLOŠKIH PROBLEMA DANAŠNJICE S KRATKIM OSVRTOM NA ISLAM”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 12(12), pp. 371–385. doi: 10.52535/27441695.2020.12.371-385.

Broj časopisa

Rubrika

Articles