ČOVJEKOV UTICAJ NA OKOLIŠ S AKCENTOM NA OTPAD

Autor(i)

  • Fatima Muhamedagić Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet
  • Anita Ramulić-Mujkić Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

DOI:

https://doi.org/10.52535/27441695.2021.13.393-408

Ključne riječi:

čovjek, ekološki faktor, otpad, pravna regulativa

Sažetak

Čovjek sa stanovišta ekologije predstavlja jedan od nezaobilaznih ključnih ekoloških faktora okoliša koji se, pored ostalog, izrazito pojavljuje u segmentu nastanka otpada i u segmentu upravljanja otpadom. Sa stanovišta islama on je namjesnik koji remeti stanje i čini nered u okolišu. Čovjekov uticaj u segmentu nastanka otpada često se pored okolišnog i pravnog aspekta sagledava i s religijskog aspekta.

Otpad prema nacionalnoj definiciji u Bosni i Hercegovini podrazumijeva sve tvari ili predmete koje vlasnik odlaže, namjerava odložiti ili se traži da budu odložene u skladu s jednom od kategorija otpada navedenoj u listi otpada.

U današnjem vremenu problematika otpada predstavlja dio globalnih ekoloških problema savremenog svijeta u kojem je čovjek, sa svojim aktivnostima, odlučujući faktor u mijenjanju okoliša. Sve aktivnosti povezane su uglavnom s njegovim zadovoljavanjem potreba. U vezi s tim postoje i mehanizmi regulacije koji se najčešće u našoj zemlji oslanjaju na pravnu regulativu. Pored pravnih mehanizama postoje i religijski (islam) i ekološki mehanizmi.

Downloads

Objavljeno

22.01.2022

Način citiranja

Muhamedagić, F. and Ramulić-Mujkić, A. (2022) “ČOVJEKOV UTICAJ NA OKOLIŠ S AKCENTOM NA OTPAD”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 13(13), pp. 393–408. doi: 10.52535/27441695.2021.13.393-408.

Broj časopisa

Rubrika

Articles