IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA

Autor(i)

  • Hakija Kanurić Islamski pedagoški fakultet u Bihaću

Ključne riječi:

bračna stečevina, brak, vjenčani dar, otpremnina

Sažetak

Rad eksplicira imovinske obaveze muža i prava koja žena putem braka ostvaruje, za vrijeme trajanja bračne zajednice i nakon njenog prekida razvodom ili smrću muža. Poseban akcent stavljen je na imovinu koju muž i žena zajedno stječu, jer upravo ta imovina nerijetko biva predmet spora među bračnim drugovima. U radu se elaboriraju prava žene u zajedničkoj imovini u situaciji kada žena ima vlastita primanja kojima doprinosi stjecanju bračne imovine, kada nema vlastita primanja, ali svojim radom izravno doprinosi unapređenju bračne imovine, i stanju kada žena nema vlastita primanja, ne učestvuje izravno u stjecanju bračne imovine, ali obavlja kućne poslove, brine o djeci i mužu daje priliku da se posveti poslu van kuće.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Kanurić, H. (2023) “IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 85–103. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229 (Accessed: 17 June 2024).

Broj časopisa

Rubrika

Articles