O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU

Autor(i)

  • Mersina Mujagić Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću
  • Alma Pehlivanović Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Ključne riječi:

cunami islamizacije, namjerna metafora, analiza metafora, kognitivna lingvistika

Sažetak

Primjenom metode za identifikaciju potencijalno namjerne metafore (DMIP), analizira se izraz tsunami islamizacije kako bi se opisala njegova komunikativna funkcija i posljedice upotrebe u javnom diskursu. Cilj rada je pokazati da se figurativni jezik može koristiti za podupiranje ideoloških tvrdnji i da je pritom retorički efikasan.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Mujagić, M. and Pehlivanović, A. (2023) “O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 123–137. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/231 (Accessed: 11 December 2023).

Broj časopisa

Rubrika

Articles