DIDAKTIČKO-METODIČKI ODGOVORI NA SAVREMENE IZAZOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA

Autor(i)

  • Amina Smajović Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Ključne riječi:

obrazovanje, kritičko mišljenje, kreativnost, konstruktivizam, mudrost

Sažetak

Svakodnevno čujemo da škole adekvatno ne pripremaju mlade ljude za život i rad u eri visokotehnološke industrije i inovacija. Očigledno je da postoji nepodudarnost između onoga što se nudi učenicima i onoga što im je potrebno u globaliziranom svijetu. Ovaj disbalans je moguće premostiti izmjenom dominantne paradigme u obrazovanju. Cilj rada je mapirati i analizirati vještine koje su krucijalne za koračanje u susret vremenu, a koje je potrebno institucionalno učiti i podučavati. Pregledom literature ustanovljeno je da kritičko mišljenje, kreativnost, konstruktivistički okvir za učenje i mudrost stvaraju preduslove za učenje na drugačiji, angažiraniji i aktivniji način. Stoga, ove vještine treba integrisati u kurikulum. U kompiliranju nalaza iz brojnih studija, evidentno je da kurikulum zasnovan na navedenim vještinama ima potencijal da prevlada nedostatke tradicionalnog modela, čime se otvara horizont brojnih mogućnosti za intelektualni, materijalni i duhovni preobražaj. Međutim, samo “kozmetičke” promjene kurikuluma neće imati pozitivne efekte. Težiti izvrsnosti je moguće jedino uz značajnije izmjene i prilagodbe koje trebaju ishoditi razvijanjem generativnih kurikuluma orijentisanih ka kritičkom mišljenju, kreativnosti, konstruktivizmu i mudrosti. Dakle, u radu se specificiraju i predstavljaju oblici učenja koji trebaju jasniju i ozbiljniju kurikulumsku potporu.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Smajović, A. (2023) “DIDAKTIČKO-METODIČKI ODGOVORI NA SAVREMENE IZAZOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 139–155. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/232 (Accessed: 11 December 2023).

Broj časopisa

Rubrika

Articles