NEKI IZAZOVI OBRAZOVANJA U BUDUĆNOSTI

Autor(i)

  • Elvira Islamović Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću

Ključne riječi:

obrazovanje, nova komunikacijska tehnologija, učenje tokom cijelog života, globalizacija, postmoderno obrazovanje, društvena nejednakost

Sažetak

Preobražaj društva doveo je i do promjena u obrazovnoj sferi što je potaknulo interes sociologa da pokušaju otkriti u čemu se sastoje te promjene i na koji način utiču na obrazovanje. U ovom radu tematiziraju se neke kompleksne pojave koje karakteriziraju savremena postindustrijska društva te načini kako se obrazovanje mijenja u kontekstu društvenih promjena. Temeljna pitanja koja se postavljaju u ovom tekstu su: šta je funkcija, svrha, cilj i zadatak  obrazovanja  u brzo mijenjajućem društvu danas? Kakva je neposredna budućnost i perspektiva  obrazovanja u razdoblju postmoderne?

U kontekstu promjenjive uloge obrazovanja u savremenim društvima propituje se uticaj informacijskih tehnologija  na obrazovanje i ističe važnost koncepcije cjeloživotnog učenja. Potom se razmatraju implikacije savremenih procesa globalizacije na obrazovanje, te perspektive obrazovanja u razdoblju postmoderne. Ovaj rad sažeo je neke od proturječnih  trendova  obrazovanja uključujući i pitanje  rastuće društvene nejednakosti i implikacija na jednakost u obrazovanju.

Downloads

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Islamović, E. (2023) “NEKI IZAZOVI OBRAZOVANJA U BUDUĆNOSTI”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 159–187. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/233 (Accessed: 17 June 2024).

Broj časopisa

Rubrika

Articles