SLIČNOSTI I SPECIFIČNOSTI GERMANIZAMA U RAZLIČITIM KRAJEVIMA BOSANSKE KRAJINE

Autor(i)

  • Hatidže Burnić Univerzitet u Bihaću

Ključne riječi:

germanizmi, frekventnost, novine u Bosanskoj krajini

Sažetak

Posuđenice iz njemačkog jezika u lingvističkoj literaturi nazivaju se germanizmima. One su dio integrirane leksike koji je ušao u bosanski jezik kao posljedica bosansko-njemačkih jezičkih kontakata. Kroz ovaj rad analizira se njihova prezentnost na prostorima Bosanske krajine te se prikazuju rezultati istraživanja germanizama u jeziku najčitanijih novina na bosanskom govornom prostoru Bosanske krajine. To su dnevne novine „Dnevni avaz“ i sedmične lokalne novine „Krajina“, „Moja Sana“ i „Reprezent“ (objavljene u razdoblju između 2008. i 2020. godine). Istraživanje je provedeno na 8.420 ekscerpiranih germanizama.

Glavni cilj rada je identificiranje germanizama te prikazivanje njihove zastupljenosti u regionalnim i nadregionalnim novinama i njihova distribucija. Prvo su ekscerpirani germanizmi iz nadregionalnih novina „Dnevni avaz“, koje su  najčitanije u bosanskim gradovima. Zatim su uzete u obzir lokalne novine Bihaća, Sanskog Mosta i Velike Kladuše. Za svake pojedine novine sastavljen je zaseban korpus koji je potom kompariran s ciljem prikazivanja sličnosti i specifičnosti germanizama u različitim krajevima Bosanske krajine. Rezultat je određeni broj germanizama specifičan za govorno područje Bosanske krajine.

Objavljeno

06.02.2023

Način citiranja

Burnić, H. (2023) “SLIČNOSTI I SPECIFIČNOSTI GERMANIZAMA U RAZLIČITIM KRAJEVIMA BOSANSKE KRAJINE”, Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Bihać, 14(14), pp. 227–243. Available at: https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/236 (Accessed: 14 July 2024).

Broj časopisa

Rubrika

Articles